Koduleht on arendamisel

Elektripaigaldise käit hoiab elektrisüsteemid töökorras

Käidukorralduse peamine eesmärk on elektririkkeid ennetada, mitte tegeleda võimalike tagajärgedega. Selleks, et hoone elektrisüsteem oleks töökorras ja ohutu, vajab see järjepidevat hooldamist.

Kui elektrisüsteemi peakaitse on suurem kui 100 A, on käidukorraldus kohustuslik.

Elektripaigaldiste käit on igasugune tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks. Hõlmates eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ning elektri- ja muid seonduvaid töid. Elektripaigaldise käidukava määrab käidu vajaliku korra ja protseduurid. Elektripaigaldise tehnohoolduse tulemusel tagatakse elektripaigaldise kasutamisohutus nii inimesele, varale kui ka keskkonnale.

Elektripaigaldiste käit hõlmab järgnevat:

Käidukorraldus
Elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 A, on elektripaigaldise eest vastutaval isikul (omanikul) kohustus määrata elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja). Kasutamise järelvaataja koostab elektripaigaldisele nõuetekohase käidukava ja korraldab selle täitmise. Kasutamise järelevaataja peab omama seadusega ette nähtud kutsetunnistust või pädevustunnistust.

Käidutööd
Käidutöödega tagatakse elektripaigaldise tõrgeteta töö ning tellijale esitatakse hooldustööde kirjalik aruanne, mille põhjal tellitakse elektripaigaldise korrastamine ning kasutuskõlbmatute osade väljavahetamine. Vastavalt käidukavale viiakse vähemalt kord aastas läbi pea- ja jaotuskeskuste, kaitselülitite ning elektriarvestite seisundi kontroll, juhtklemmide pingutamine, jaotuskeskuse puhastamine tolmust jne.

Hädavalgustussüsteemide käit
Hädavalgustussüsteemi kontroll koos päevikusse dokumenteerimisega. Hädavalgustus koosneb evakutatsiooni- ja paanika valgustusest.

Rikkevoolukaitselülitite kontroll
Elektripaigaldiste käidutööde osaks on rikkevoolu kaitselülitite korrasoleku kontroll. Rikkevoolukaitselüliteid tuleb kontrollida perioodiliselt.

Elektrotehniliste kontrollmõõtmiste organiseerimine
Teostatakse erinevaid kontrollmõõtmisi: isolatsioonitakistuse mõõtmine, rikkevoolukaitselülitite rakendumisvoolu ja -aja kontroll, jne.

Elektripaigaldise auditi organiseerimine     
Hinnatakse elektripaigaldise vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.
Allikas: Määrused nr 74; 86,

Elektritööd konsultatsioonist auditini

Lisaks paigaldustöödele pakume elektriinseneri konsultatsiooni, aitame elektripaigaldiste planeerimise ja projekteerimisega (teostusjooniste tegemisega). 

Akrediteeritud partnerite abil korraldame klientidele elektripaigaldise auditi (korralise tehnilise kontrolli ja nõuetele vastavuse tunnistuse väljastamise), elektrotehnilised ning valgusmõõtmised ja muud vajalikud teenused.

Proper OÜ

Registrikood: 16830583

Kontor, ladu: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 4, 10616 

MTR: TEL004527 Elektritööd

info@propertime.ee

5269222